2022 förvärvade vi Björkagården som tidigare var hotell & pensionat.

Huvudbyggad och annex är idag ombyggt till lägenheter.

Vackert beläget intill Djurforsen vid Västerdalälven.

Byggnaderna är under renoverig.